Opatření vůči onemocnění COVID-19

19. 8. 2021

Z rozhodnutí organizačního výboru Českých akademických her 2021 jsou pravidla pro účast všech účastníků her (sportovci, trenéři, doprovod, organizátoři apod.) týkající se protiepidemiologických opatření proti onemocnění COVID-19 stanovena dle systému O-N-T (viz Covid portál). Všichni se tak musí prokázat jedním z následujících způsobů:

Očkování: 
Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
Očkování se prokazuje kartičkou, kterou jste obdrželi po aplikaci vakcíny na očkovacím místě, nebo certifikátem.

Negativní test:
Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že
a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.
Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.

Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění:
Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.

Zpět na aktuality